Kontak

Objektif pwojè Bon Nouvèl

  • Pwomosyon lang kreyòl la, paske se lang sa a pèp ayisyenan pale. Bon Nouvèl batay pou lang pèp la ka tounen zouti edikasyonli, pratik relijyon li, komès li, aksyon politik li ak tout lòtaktivite l yo. « Baton ki nan men ou ak li ou pare kou.»
  • Ofri bon lekti ak tout kalite enfòmasyon ak fòmasyon baymoun ki renmen lang manman yo ak kilti pèp ayisyen an.
  • Ankouraje moun pwodwi tèks : pwezi, istwa, blag nan lang kreyòl.

Adrès nou:

119, Ri Simon
wout Ayewopò
B.P. 19252
HT-6112
Pòtoprens, Ayiti

Telefòn: (509) 34 96 59 84

Imel: bonnouvel@yahoo.com

Sit wèb: www.jounalbonnouvel.com

Share Button