Salèz Aransò!

Mwa mas sa nou nan karèm, gen anpil moun ki toujou obsève ti jenn ak abstinans yo. Nou gen yon ti resèt nou pral fè ak aransò, nou ka fè li ak mori tou, nou ka fè li ak pwason seche tou.

Kisa n ap bezwen pou reyalize resèt sa a.

 • aransò ou byen yon pake filè aransò.
 • 2 zonyon ki pa twò gwo.
 • Yon piman bouk.
 • Yon piman dous wouj.
 • Yon piman dous vèt.
 • 6 grenn oliv si ou genyen.
 • 10 grenn jiwòf.
 • 10 grenn pwav, pile byen fen
 • Demi tas vinèg wouj.
 • Demi tas ji sitwon.
 • 1 tas edmi yon bon kalite lwil.
 • 2 gous lay.
 • Si se filè aran ou genyen mete li nan dlo pou desale li.
 • Si se aran ou genyen, pase li sou flamm dife pou ka byen retire po li, dekole filè li yo epi mete li nan anpil dlo pou li desale.
 • Dechikte aran an. Verifye si li pèdi sèl li. Fòk li gen yon ti sèl paske nou p ap mete sèl nan resèt la.
 • Kale zonyon an. Koupe li an 2 epi apre an ti katye.
 • Retire grenn piman dous yo epi koupe yo an ti lang.
 • Koupe oliv yo an 4. Mete zonyon, piman dous, oliv, aransò, pwav, jiwòf, piman bouk ou te koupe byen fen, vinèg, ji sitwon nan yon bòl.
  Melanje yo ak yon kiyè bwa.
 • Mwa mas sa nou nan karèm, gen anpil moun ki toujou obsève ti jenn ak abstinans yo. Nou gen yon ti resèt nou pral fè ak aransò, nou ka fè li ak mori tou, nou ka fè li ak pwason seche tou.
 • Piti piti ou pral mete lwil la jiskaske ou fini.
 • Epi ou mete lay la.
 • Byen kouvri li, epi kite li fè yon bon tan avan ou manje li ak pen oubyen viv.
 • Fè ze bouyi tou l ap anfòm nèt. Resèt sa, si ou vle fè li ak lanmori ou ap fè memm jan an. Ou gen dwa mete lanmori a nan dlo mete li sou dife epi tann lè li pral koumanse bouyi pou retire li.
 • Se memm jan ak pwason sale a. Sèlman kite pwason an fè yon ti bouyi
  tou piti.

Mwen swete nou yon bon karèm, nan LAFWA ak lapriyè.

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *