An n fè solidarite pou ede Radyo Tele Kiskeya leve kanpe !

Vandredi 21 desanm nan aswè, yon gwo dife pote ale tout sa ki te nan Radyo Tele Kiskeya. Se avèk anpil lapenn reskonsab radyo a t ap gade tout travay yo te fè pandan 25 lane t ap pase nan yon ti moman anba flanm dife. Dife a pote ale tout yon patrimwàn.

Nan lannwit vandredi 21 desanm 2018 la, se ak dlo nan je ekip Radyo Tele Kiskeya t ap kons-tate yon gwo dife ki t ap ravaje tout sa ki te anndan Radyo Tele Kiskeya. Dife sa a te kòmanse vwazinaj la epi li travèse nan Radyo Tele Kiskeya pou boule tout richès ki te anndan l.

«Tout bagay pèdi», se sa Jounalis Lilyàn te fè jounal le Nouvelis konnen. Yo batay anpil pandan plizyè èdtan pou yo te eseye sove Radyo Tele Kiskeya. Men se te lave men siye atè. Dife a te pote tout bagay ale. Menm lè yo te rele ponpye yo pa t janm rive. Se sèlman lè dife a fini yo te rive pou yo konstate dega yo.

Anpil vwa leve pou fè konnen jan sa frape yo, paske Radyo Kiskeya se yonn nan patrimwàn kiltirèl peyi a ki pèdi.

« Dife ki pran nan Radyo Tele Kiskeya a fè m tris anpil, se memwa plizyè dizèn ane lit pou demokrasi ak emansipasyon pèp ayisyen an dife pote ale. Leta ayisyen ap fè tout sa l konnen pou remete patrimwàn nasyonal sa a sou pye ankò». Se sa Premye Minis Jan Anri Seyan (Jean Henry Céant)
te deklare apre gwo dram sa a.

Pandan moman an, Reskonsab Radyo Kiskeya yo te resevwa anpil vizit pou montre lanmou yo genyen pou bèl travay sa a Radyo Tele Kiskeya ap fè nan
peyi a. Anpil pwomès te fèt, gen kèk enstitisyon ki te ofri yo anpil opòtinite, men genyen nan yo Radyo Tele Kiskeya pa t resevwa pou rezon etik Radyo a.

Dram sa a rive pandan Radyo Tele Kiskeya t ap prepare l pou l fete 25 lane egzistans li, men jounen jodiya yo nan rekòmanse.

N ap fè nou sonje se nan lane 1944 yon gwoup gason ak fanm ki t ap travay nan Radyo Ayiti Entè te fonde Radyo Kiskeya. Pami moun sa yo nou jwenn Soni Basyen (Sony Bastien), Lilyàn Pyè Pòl (Liliane Pierre-Paul) ak Mavèl
Danden (Marvel Dandin). Se yon radyo yo tande anpil sou band FM nan Pòtoprens ak nan kèk lòt vil nan pwovens.

Radyo Tele Kiskeya se wozo !

7 fevriye 2019, lavi rekòmanse jèmen nan Radyo Tele Kiskeya. Yo tounen sou beton an. Yo montre se wozo yo ye yo pliye men yo p ap kase.

Bravo Radyo Tele Kiskeya!

Franswa Wozilya

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *